מאמרים

מזונות הבעל לאשתו במשפט העברי והישראלי - חלק שנימה מטריית ההגנה של כסות ומזונות כוללת? האם ריהוט משרדי לצורכה של האשה לעבודתה בקליניקה הפרטית שלה נחשבת מזונתה האם ריהוט חדרי תינוקות לילדהם נחשב כחלק ממזונות לבניה. דומה ששאלות מסוג זה( לא בהכרח על ריהוט משרדי) היוו כר נרחב לפעילותם של חכמינו במרוצת הדורות ודיונים שונים נשמעו לכאן ולכאן. אלא שספרות השו"ת איננה מלאה כהוא זה בנושא הנ"ל מול השאלות הנידונות באשר למצב פרידה בין בני הזוג. נשמיע, שההלכה באופן עקרוני גורסת שבמצב של פרידה, כל נכסי המשפחה חוזרים לבעל ( פרט לנכסים מיוחדים של האשה שלא נדון כעת) ובתמורה חייב הבעל במזונות מלאים לו ולאשתו. הבעיה מרכזית במשפט הישראלי הוא הכנסתו של החוק איזון המשאבים שבו חלוקת הרכוש מחלקת בין בני הזוג אלא שעדיין הבעל חייב במלוא המזונות. וללא כל הסברה, גם בבתי הדין הרבניים לא מסתמכים על אחת מפסיקותיו הנודעות של גדול חכמי ההלכה בספרד הר"ן רבנו ניסים מגירונדי אשר פסק שהמזונות יכולות להתחלק בין בני הזוג. צעד נוסף המרע לזכותו של הבעל כיום הוא שילוב חומרת חובת הבעל למזונות באופן גורף. אך יישומו של תקנת החוק המאפשרת לאחד מבין בני הזוג לא ללכת לבית דין רבני אלא ללכת לבית המשפט הישראלי שם ניתן ליישם את תקנת החוק שהרכוש מתחלק בשווה בין בני הזוג מעררת פליאה. והמשכיל ידום בעת הזו ויתמהה שהרי מקור תקנה זו הוסיפה ואמרה שלא רק הנכסים יחולקו אלא גם חובת נטל המזונות אך למעשה חילוק זה לא מבוצע.
חזרה לחלק ראשון