מאמרים

זיוף מסמכים - חלק שני

מכמה סיבות רבים מהאזרחים נזקקים לא פעם לראיות שקריות על מנת לקדם הטבות מהביטוח, הטבות מהעבודה, הפללה של אדם אחר. הפשטות שכיום ניתן לזייף מסמכים מקלה עוד יותר על התרחבותה של התופעה.
זיוף מסמכים מהו כולל?
קיימות שלוש סוגות עיקריות וידועות. הנפקת מסמך שמעולם לא היה ולא נברא. הסוג השני מסמך שהיה קיים אך פרטיו השתנו. כלומר, הזיוף לא היה בתורפו אלא בתארוך המסמך ונתונים שונים. אך הסוג הנפוץ ביותר הוא קיום חתימות של מסמך שטרם עבר החתמה של גורם מסמך. הדוגמא הידועה ביותר היא של זיוף חתימה של רופא על מסמך רפואי שאכן היה קיים במציאות אך לא עבר תחת שרביט קולמסו של גורם רפואי מוסמך.
לא מעט שמענו על כאלו שזייפו מסמך מאחד הסוגים שציינו לעיל בחושבם שאין זו עבירה כה חמורה שכן לדידם זיוף חתימה הריהו פרט שולי בהחלט, ולא יעלו על דעתם שמעשיהם נחשבים כעבירה פלילית מהחמורות בחוק.

מהו העונש הצפוי על עבירת זיוף?
העונש בעבירת זיוף איננו חד משמעי משום שהוא תלוי בגורמים רבים. לרוב בית המשפט יורד לעומקו של הנאשם לראות אם הוא אכן היה מודע לחומרת מעשיו ולכוונותיו או שמא חשב בתמימות שאין זו עבירה כלל. שנית בודק בית המשפט מה דרגת מעורבתו של הנאשם בזיוף. בית המשפט בודק את היקף העבירה שבוצעה ואת השלכותיה. הבחנה נוספת שקיימת במשפט הישראלי הוא בדרגת סמכותו ומעמדו של המזייף קרי, קטן שהואשם בזיוף של תעודת זהות או דרכון עונשו קטן בהרבה מעורך דין שזייף מסמכים משפטים לקידום תיקו.
לבסוף, משכלל בית המשפט את הנאשם בפרופיל כללי כמו השכלתו עברו הפלילי גילו וכן מעמידו מול האינטרס הציבורי שקיים לצורך התרעת הנאשם ממעשים שהינם פליליים.חזרה לחלק ראשון